expertise

Bilirkişilik Hizmetleri

Equitas Danışmanlık milletlerlerarası ve yerel tahkim ile mahkemelerde bağımsız ve tarafsız uzman bilirkişi hizmetleri sunmaktadır. Uzmanlarımız ihtilafın esasına özel pratik ve etkili çözümlemeler üreterek, en komplike ihtilaflarda dahi gecikme ve maliyet analizlerini anlaşılabilir, objektif  ve yalın bir şekilde takdim ederler.

Milletlerarası tahkimin küresel inşaat sektöründe en fazla tercih edilen uyuşmazlık çözüm biçimidir. Tahkimde başarılı sonuçlar edebilmek ise farklı yargı sistemlerindeki uyuşmazlıklarda edinilmiş tecrübelere ve dava pratiğine bağlıdır.  Bu manada Equitas Danışmanlık eksperleri ve danışmanları, ICC, UNCITRAL, DIAC, LCIA ve ITOTAM kuralları uyarınca görülen ve Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve BAE, Türki Cumhuriyetler ve Rusya’daki projelerde ortaya çıkan bir çok ihtilafin hallinde ve  birçok tahkimde görev almışlardır. Bu alanda edindiğimiz tecrübeler şirketimizin en temel değerleri arasındadır.

Maliyet ve Zarar – Ziyan Analizleri

Equitas Danışmanlık eksperleri Milletlerarası tahkim veya mahkemelerde, keşif / metraj, ek iş ve eksik iş değerlemeleri, verim kaybı ve süre uzaması, sözleşme feshi, finansal zararlar vb. taleplerin değerlemesinde uzman bilirkişi görüşü ve raporu vermektedirler.

Gecikme Analizi

Equitas Danışmanlık danışmanları arasında inşaat üretim metodolojileri ve planlama teknikleri konularında tecrübeli mühendisler bulunmaktadır. Danışmanlarımız güncel planlama programlarını kullanarak en karmaşık gecikmelerin dahi analizini yapabilirler.