Sektörler

Equitas uzmanlarının birçok sektörlerde tecrübeleri mevcuttur:

Ulaşım ve Altyapı

 • Havalimanları
 • Beton ve Asfalt Otoyollar
 • Hafif Raylı Sistem
 • Metro ve Tüneller
 • Raylı Sistemler
 • Yollar ve Köprüler
 • Kanalizasyon ve İçme Suyu Dağıtım Hatları
 • Gemi İmalatı

Enerji Üretimi ve İletim

 • Termik Santraller
 • Kombine Çevrim Santraller
 • Barajlar
 • Trafo Merkezleri
 • İletim Hatları

Endüstriyel

 • Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Üretim Tesisleri
 • Askeri Tesisler

 

Petrol & Gaz

 • LNG Tesisleri
 • Petrol & Gaz Depolama
 • Petrol Rafinerileri
 • Boru Hatları
 • Yeraltı Gaz Depolama

Binalar

 • Konut  ve Ofis Projeleri
 • Alışveriş Merkezleri
 • Teknoloji Kampüsleri
 • Oteller