Ekibimiz

Ekibimiz farklı tercürbelere sahip genç ve gelişime açık mühendisler ile yıllara dayanan sektör ve ihtilaf çözümleme pratiği bulunan kıdemli profesyonellerden meydana gelmektedir.

Bu doğrultuda Equitas Danışmanlık inşaat sektöründe planlama, sözleşme yönetimi, hak talepleri ile bütçe ve maliyet konularında tecrübeleri bulunan mühendisler ve mimarlar istihdam etmektedir.

Şirketimiz Yönetici Direktörü, maliyet ve gecikme ihtilaflarında uzmanlaşmış olup, milletlerarası tahkimde bir çok uyuşmazlıkta bilirkişi ve hakem olarak görev almaktadır.

Would you like to communicate with us?