Ekibimiz

Ekibimiz  yıllara dayanan sektör ve ihtilaf çözümleme pratiği bulunan kıdemli profesyoneller ile genç ve gelişime açık danışmanlardan oluşmaktadır.

Bu doğrultuda Equitas Danışmanlık inşaat sektöründe planlama, sözleşme yönetimi, hak talepleri ile bütçe ve maliyet konularında tecrübeleri bulunan mühendisler ve mimarlar istihdam etmektedir.

Şirketimiz Yönetici Direktörü, maliyet ve gecikme ihtilaflarında uzmanlaşmış olup, milletlerarası tahkimde bir çok uyuşmazlıkta bilirkişi ve hakem olarak görev almaktadır.

Would you like to communicate with us?