Close-up of businesspeople hands holding pens and papers near table at business seminar

Eğitim

Equitas Danışmanlık küçük, orta ve geniş ölçekli firmalar, proje profesyonelleri, avukatlar, sözleşme yöneticileri, mühendisler, muşavirler, inşaat süpervizörleri, muhasebeciler ve denetçiler için inşaat sözleşmeleri, hak talepleri ve FIDIC eğitimleri düzenlemektedir.

Eğitimlerimiz, standart seminer programlarımız veya talep edilen kapsam çerçevesinde şirketlerin kendi bünyelerinde düzenlenmektedir.

Equitas Danışmanlık eksperleri FIDIC 1987 Kırmız Kitap, Sarı Kitap, 1995 Turuncu Kitap ile 1999 Kırmızı, Sarı ve Gümüş Kitap’ın kullanıldığı projelerde ortaya çıkan bir çok tahkimde görev almıştır. Bu sayede diğer bir çok seminer ve eğitimden farklı olarak eğitimlerimizde milletlerarası uyuşmazlık çözümü ve tahkim pratiğini ilgilendiren konular ele alınmaktadır.