tahkim

Tahkim Hizmetleri

Equitas Danışmanlık olarak her uyuşmazlığın kendine özgü olduğuna inanır ve görev aldığımız her projede rolümüzü uyuşmazlığın esasına göre gözden geçirir ve güncelleriz.

Şirket prensiplerimiz gereği “Tedaviden önce Tedbir” ilkesi doğrultusunda hareket eder, uyuşmazlığın ortaya çıkmadan önlemebilmesinim mümkün olduğu durumlarda müşterilerimizi bu doğrultuda yönlendirmeye özen gösteririz.

Uyuşmazlığın önlemeyeceği durumlarda ise farklı uyuşmazlık çözüm yöntemlerini değerlendirmenize yardımcı olur ve uyuşmazlık yönetimini üstleniriz.

Tahkim veya mahkemenin kaçınılmaz olduğu durumlarda, müşterilerimize ve/veya avukatlarına hakim ve hakem heyetleri tarafından dayanılabilecek objektif, detaylı ve anlaşılır profesyonel  görüşlerimizi ileteriz.