MTO (ICC) Mücbir Sebep (Force Majeure) Maddesi Güncellendi!

Force Majeure, yani mücbir sebep maddesi ticari sözleşmelerde tarafların kontrolü ve iradesi dışında ortaya çıkan ve tarafların sözleşmeden doğan borç ve ifalarını etkileyen olağünsütü durum veya olayı ifade etmektedir. Söz konusu mücbir durumlar, savaş, boykot, grev ve lokavt, doğal afetler vb. içerebilir.

Black’s Law Dictionary ‘Force Majeure’ şu şekilde tanımlamaktadır;

‘ Öngörülemeyen ve kontrol edilemeyen bir olay veya etki. Söz konusu tanım doğal afetleri (örn. sel, kasırga ) ve insanlar tarafından ortaya çıkarılan durumları (örn. ayaklanma, grev, ve savaşlar) kapsar.’

İfanın imkansız hale gelmesi veya aşırı zorlaşması durumları için inşaat sözleşmeleri genellikle mücbir sebep maddeleri içerirler. Son yıllarda bazı inşaat sözleşmeleri savaş, terör, deprem, doğal afetler, salgınlar ve epidemi gibi durumları mücbir sebep olarak değerlendirdiler. Ancak bu hallerin açık şekilde belirtilmediği durumlarda sözleşme hükümlerinin ve sözleşmede etkili hukukun incelenmesi gereklidir.

Diğer taraftan içerisinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi, farklı ülkelerden uygulamacılar ve uzmanları sözleşmelerdeki mücbir sebep maddelerini yeniden ele almaya sevk etti.  Bu minvalde Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) da ticari sözleşmelerde kullanılmak üzere önerdiği model mücbir sebep tanımı ve mücbir sebep oluşturduğu varsayılan olaylarda güncellemeye gitti.

İlgili güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.

 

1- Black’s Law Dictionary, Eight Edition