ICC 2021 Uyuşmazlık İstatistikleri

Bu yılın başlarında, ICC Uyuşmazlık Çözüm Hizmetleri 2021 için anlaşmazlık çözüm istatistiklerini ön rapor olarak yayınladı.

Raporda ICC Milletlerarası Tahkim Divanı’nın  2021’de toplam 853 yeni dava kaydının yapıldığı bildiriliyor. Bu rakam 2020’de kaydedilen rekor sayıdaki 946 yeni davadan sonra, 2016’dan bu yana en yüksek rakam.

2021’de bir önceki yıla kıyasla dava sayılarındaki düşüşe rağmen toplam ihtilaf tutarında keskin bir artış olduğu kaydedilmektedir.

Kayda değer bir diğer önemli husus ise,  bilirkişi incelemesi , uyuşmazlık çözüm kurulları ve arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm hizmetleri sunan ICC Milletlerarası ADR Merkezi’nin 2021’de 80 yeni başvuru ile rekor sayıda başvuruyu kabul etmiş olmasıdır.